Bestuur

Om alles in goede banen te leiden heeft de wijkvereniging ook een bestuur.

De volgende personen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken:

Voorzitter                           Piet de Regt

Penningmeester               Niels de Wit

Secretaris                           Rina Ossenblok

Algemeen lid                     Paul Hultermans

Algemeen lid                     Hans Stevens

Algemeen lid                     

Uiteraard doen zij dit niet alleen en worden zij bijgestaan door vrijwilligers die veel tijd en energie in de (maatschappelijke) activiteiten stoppen om dit tot een groot succes voor u te maken.