Partners


Marten Voetman

Maatschappelijk opbouwwerker voor de wijken Centrum Oost en Centrum West (Surplus)

mobiel: 06 - 10 92 62 59  (moeilijk bereikbaar omdat er tijdens gesprekken niet wordt opgenomen)

e-mailadres: Marten.Voetman@Surplus.nl    

Ger de Weert

Wijkwethouder voor Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West, Schoenmakershoek

Telefoon: 14076

e-mailadres: ger.deweert@etten-leur.nl

Marian Roest

Beweegcoach (gemeente&Avoord)

Mobiel: 06 - 5 41 33 89   

E-mail: m.roest@avoord.nl

Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag: hele dag

                            woensdag en vrijdag: in de middag 

Corné Hoefsmid,

coördinator buurtbemiddeling (Surplus)

Mobiel: 06 - 10 05 57 12     

E-mail: bbetten-leur@surpluswelzijn.nl

Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Henk van Opstal

Coördinator Buurtpreventie (wijkvereniging)