Partners


Jettie van Agtmaal

Consulent informele zorg (Surplus)

mantelzorgondersteuning

Jetttie.van.agtmaal@surpluswelzijn.nl

Corné Hoefsmid

Coördinator buurtbemiddeling (Surplus)

Mobiel: 06 - 10 05 57 12     

E-mail: bbetten-leur@surpluswelzijn.nl

Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Marian Roest

Beweegcoach (gemeente&Avoord)

Mobiel: 06 - 5 41 33 89   

E-mail: m.roest@avoord.nl

Bereikbaar op: maandag, dinsdag, donderdag: hele dag

                            woensdag en vrijdag: in de middag