Coördinator Buurtbemiddeling Corné Hoefsmid

Coördinator Buurtbemiddeling Corné Hoefsmid

Harde muziek, pesterijen, blaffende honden of overhangende takken.           
Veel mensen hebben wel eens last van hun buren. Het komt overal voor. Soms voel je hierdoor onveilig en onprettig. Vaak helpt het om hierover zelf in gesprek te gaan met je buren. Maar helaas is dat niet altijd genoeg. De irritaties lopen dan zo hoog op dat het lijkt of de situatie niet op te lossen is. Zit je in zo’n situatie? laat het dan niet hoger op lopen en laat Buurtbemiddeling je helpen. Bemiddeling helpt namelijk het beste als je er zo snel mogelijk mee begint.

Hoe werkt het?

Bemiddelaars (vrijwilligers) van Buurtbemiddeling helpen buren die er samen niet meer uit komen. Zij zijn onpartijdig en getraind in gespreksvoering en conflicthantering. Ze werken steeds met twee en houden onderstaande werkwijze aan.

•Stap 1 – U belt met de coördinator Buurtbemiddeling over de situatie(1)
en de mogelijkheden worden met u besproken die Buurt-bemiddeling kan bieden.

•Stap 2 – U heeft een persoonlijk gesprek met twee buurtbemiddelaars.

•Stap 3 – Als u dat wilt gaan de bemiddelaars in gesprek met uw buren.

•Stap 4 – Er vindt een gezamenlijk gesprek plaats onder leiding van de bemiddelaars op een neutrale plek, waarbij de bemiddelaars helpen om de communicatie te verbeteren en om samen tot een oplossing te komen.(2)

•Stap 5 – Een van de bemiddelaars belt u achteraf op voor een stukje nazorg.

(1) Vaak voorkomende onderwerpen van conflict tussen buren waar Buurtbemiddeling nuttig kan zijn: geluidsoverlast, andere leefwijze, stank, overlast van huisdieren, vernieling, parkeeroverlast, rommel in het trappenhuis, overhangende takken, problemen over grens- en erfafscheiding en pesten.

(2) Tijdens de bemiddeling, na herstel van de communicatie blijkt regelmatig dat er meer aan de hand is dan het feitelijke onderwerp van conflict. Wanneer dit naar bovenkomt is de kans groot om bij de werkelijke oplossing van het conflict te komen.

Voor wie is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er in principe voor iedereen in Etten-Leur en het is gratis voor alle partijen. Buurtbemiddelaars kunnen echter in sommige situaties niet helpen. Als er sprake is van buitengewone agressie, ernstige verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek is Buurtbemiddeling niet het juiste middel om tot een oplossing te komen.
Ook moeten de betrokken mensen aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn. Buren moeten de verantwoordelijkheid van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen kunnen voelen en willen tonen.  Buurtbemiddeling kan ook niet in slepende, uitgekauwde conflicten bemiddelen. Conflicten
binnen families, met instanties, en waar een rechtsprocedure speelt, waar men niet in gesprek met de ander wil gaan, worden dan ook niet opgepakt.

Buurtbemiddeling Etten-Leur is een gezamenlijk project van Gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel. Surplus traint en begeleidt de
bemiddelaars. Zij coördineert en zorgt voor deskundigheidsbevordering.

Wilt u meer weten? Wacht dan niet, bel of mail.
Buurtconflict? Samen lossen we het op!
Want u wilt toch ook prettig blijven wonen!

Kijk ook op: www.problemenmetjeburen.nl
                    https://youtu.be/1GXMPFcGVqQ

Corné Hoefsmid,
coördinator buurtbemiddeling (Surplus)

Telefoon: 076 - 501 64 50 (kantoor surplus)
E-mail: bbetten-leur@surpluswelzijn.nl
Mobiel: 06 - 10 05 57 12               
Bereikbaar op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag