Wethouder Ger de Weert

Wethouder Ger de Weert

Ger de Weert (55) woont in Etten-Leur. Hij was tot 1 april 2019 in dienst bij de Rabobank West-Brabant Noord in de functie van directeur Particulieren. Sinds 2017 is hij bestuurslid van CDA Etten-Leur. Begin dit jaar werd hij al benoemd als burgerraadslid. De Weert is tevens bestuurslid bij het CDA regio Markiezaat en penningmeester van CDA Brabant.

Naast zijn professionele werkzaamheden is De Weert in de publieke sector als vrijwilliger actief. Zo is hij op dit moment voorzitter van de Stichting Support ONS 2050, die projecten in de energietransitie ondersteunt. Ook is hij lid van een serviceclub. Ger de Weert is gemotiveerd om de nieuwe functie op te nemen. “De maatschappij kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Als ik zie hoeveel mensen zich in Etten-Leur inzetten om in verenigingen activiteiten te organiseren, ben ik trots op deze mensen. De gemeente Etten-Leur werkt samen met onze inwoners om de leefbaarheid van onze gemeente op een hoog niveau te houden. Daar zal ik me in deze raadsperiode voor inzetten als wethouder.

Ingekort van: Internetbode. (9 mei 2019). Ger de Weert voorgedragen als nieuwe wethouder CDA. [Geraadpleegd 24.11.2019 volgens https://www.internetbode.nl/regio/etten-leur/286549/ger-de-weert-voorgedragen-als-nieuwe-wethouder-cda]