Wijkwerker Marten Voetman

Wijkwerker Marten Voetman

Wil je meedoen met leuke activiteiten in de buurt? Wil je buurtgenoten ontmoeten? Heb je zelf een goed idee?
Je bent van harte welkom bij het wijkwerk van Surplus. We ondersteunen bewoners, vrijwilligers en verenigingen bij het levendig en leefbaar houden van je buurt. De wijkwerkers maken onderdeel uit van de wijkteams.

Hallo, mijn naam is Marten Voetman, ik ben Maatschappelijk Opbouwwerker bij Surplus Welzijn. Ik ben 58 jaar geleden geboren in Geldrop - Oost-Brabant. Ik woon met vrouw en mijn drie kinderen al ruim dertig jaar gelukkig in Tilburg - Midden Brabant. Ik werk al meer dan dertig jaar heel plezierig eerst als maatschappelijk werker, later als welzijnswerker en nu als Maatschappelijk opbouwwerker in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk.

In mijn werk ben ik ondersteunend aan bewonersinitiatieven. Ik zoek het contact, ga het gesprek graag aan, leg verbanden en verbindingen. Ik ben te benaderen om mee te denken, hoe iets mogelijk te maken. Dat kan groot, maar vaak ook gewoon heel klein zijn. De laatste jaren is de aandacht van leefbaarheid in de buurten verschoven via veiligheid in de straat naar meer de Zorg, hoe kunnen we veilig en vertrouwd langduriger thuis blijven wonen, zelfstandig en met hulp van en aan elkaar. Ik richt me dus wat meer op de kwetsbare burger, niet alleen de ouder wordende mens, maar zeker ook jongere mensen die kampen met vereenzaming of armoede. Met hen het gesprek aangaan om het isolement wat te verbreken en verbindingen met de wereld te leggen is steeds weer een uitdaging. En wat leuk dat ik dat nu in Etten-Leur mag doen, ook in de wijken Centrum Oost en Centrum West.

Momenteel ben ik ook nog werkzaam voor wat uren in Breda, vooral in de wijken Heuvel, Haagpoort en Tuinzigt. Ik zit in de Ondernemingsraad van Surplus, omdat ik sterk geloof in vakbondswerk en belangenbehartiging. Ik ben vanuit mijn opleiding Maatschappelijk Werk sterk verbonden met mensen bij wie het soms tegen zit en ben ook om die reden Vertrouwenspersoon binnen Surplus en de Riethorst, voor collega’s en vrijwilligers.

Ik ben in hart en nieren een Brabander, een mens van “Doe maar gewoon”. Ik praat veel en gemakkelijk, met een duidelijke Brabantse tongval, waar ik me helemaal niet voor schaam. Ik voel me Bourgondiër, houd van het goede leven en probeer er samen echt iets van te maken. Ik ben streng voor mezelf, ben vegetariër de laatste 45 jaar, ben erg bezig met energie en duurzaamheid, probeer met de auto en de motor (een dikke Pan1300) al langer niet al te hard te rijden. Ik heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Ik geloof dat je buurten en wijken pas leert kennen als je er ook na vijf uur ’s middags en in het weekeinde naar toe gaat.

Ik hoop jullie te ontmoeten! Telefonisch ben ik minder vlot direct te pakken te krijgen, in een goed gesprek neem ik nooit op namelijk. Dus een berichtje of een mailtje doe het bij mij veel beter.

Marten.Voetman@Surplus.nl en 06 109 26 259  (Het kantoor van Surplus Etten-Leur zit op de Kerkwerve.)