Wijkzuster Mariette Koolen

Wijkzuster Mariette Koolen

Wat doet de wijkzuster?

De wijkzuster biedt informatie en ondersteuning op het gebied vanwelzijn, comfort, wonen en zorg. De klant staat hierin centraal en gaat zijn eigen behoefte of vraag weer sturen. De regie ligt dus bij de klant. De lokale Kruisvereniging Etten-Leur/Zundert ziet er als afdeling van de Kruisvereniging Noord-Brabant op toe, dat er vraag-gestuurd wordt gewerkt middels het keurmerk Vraaggestuurde Wijkzuster.

De wijkzuster helpt de klant middels een of meerdere adviesgesprekken om haar (zorg)vraag helder te formuleren. De wijkzuster zoekt samen met de klant naar een geschikte oplossing. Dit kan hulp van de thuiszorg zijn, maar de wijkzuster kijkt ook verder. Ze schakelt waar nodig bijvoorbeeld ook hulp van buren, familie, vrijwilligers of welzijnswerkers in.Ze is zichtbaar in de wijk en kent de verschillende instanties. Ze is de spil in de wijk.

De wijkzuster verleent zelf ondersteuning en zorg, maar coördineert ook de gehele ondersteuningen zal bewaken dat alle betrokkenenhun afspraken nakomen. De wijkzuster is voor een cliënt dus een vast aanspreekpunt rondom alle ondersteuning en zorg.Daarnaast biedt de wijkzuster waar nodig een luisterend oor, zij neemt de tijd voor ieder gesprek.

De wijkzuster is in dienst bij Surplus, maar heeft een onafhankelijk rol. Zij kan dus ook, op verzoek van de klant, andere zorgaanbieders inschakelen.

Voor wie is een adviesgesprek met de wijkzuster bedoeld?

Een adviesgesprek is bedoeld voor cliënten (en hun mantelzorgers) met bijvoorbeeld de (chronische) ziekte:
•reuma
•CVA (hersenbloeding)
•parkinson
•diabetes
•multiple sclerose
•kanker
•astma/COPD
•chronisch hartfalen
•dementie

Voor cliënten (en hun mantelzorgers) met gezondheidsproblemen door:
•ouder worden
•incontinentie
•medicijngebruik
•verminderde mobiliteit
•het hebben van een stoma
•een ziekenhuisopname
•omgaan met nieuwe leefregels

Voor vragen over zorg

Mobiel: 06-39 11 32 06
Wijkzustertelefoon: 076-520 56 35
E-mail: info@wijkzustergroep.nl
www.dekruisvereniging.nl/wb